Author Archives: businesswe

Kurzy soft skills = návod na úspěch pro ambiciózní jedince

Co stojí za úspěchy špičkových manažerů, sportovců, umělců apod.? Schopnost řídit tým. Ano, i sportovec či umělec, pokud se chce udržet na špičce, by měl zvládat manažerské dovednosti.

Poté, co přečtete několik autobiografií či biografií  lidí, kteří patřili ve svém oboru ke špičce, dojdete k závěru, že tito lidé své manažerské dovednosti:

 • okoukali od starších spolupracovníků
 • tříbili za pochodu

Druhá varianta přitom vyžaduje, abyste se pohybovali v okolí, které již má zaběhnuté procesy a Vy si zároveň můžete dovolit větší množství „přešlapů“. Mentoring pomohl k vrcholu třeba prvotřídním fotbalovým trenérům jako jsou José Mourinho, Carlo Ancelloti.

Stejně tak, pokud se podíváte na příčiny neúspěchu manažerů, sportovců, umělců, politiků apod., jejichž kariéra nabrala nečekaně rychlý spád směrem dolů, zjistíte, že za neúspěchy těchto lidí stojí právě nedostatečné schopnosti řízení a motivace týmu. Snad denně slyšíme o případech, kdy lidé odchází ze své funkce z důvodu nedostatečné podpory svých kolegů.

Při pohledu na neúspěchy těchto lidí je zřejmé, že tzv. měkké dovednosti nejsou žádným „doplňkem“ manažera, ale jeho hlavními nástroji pro zajištění přežití a dalšího rozvoje.

Jedinec, který dokáže řešit konflikty, motivovat své kolegy, pracovat s časem a prioritami, má prakticky neomezené možnosti růstu. A naopak, i manažer, který je ochoten trávit v práci přes 12 hodin denně včetně víkendů, ale nemá zvládnuté měkké dovednosti, je odsouzen ke stagnaci či postupnému ústupu ze scény.

Při čtení těchto řádů tedy stojíte před zásadním rozhodnutím:

 • zlepším své měkké dovednosti a posunu tím svůj potenciál směrem vzhůru
 • nechám vše při starém s vírou v to, že stávající stav, který je pro mě dostatečný, bude fungovat dostatečně dlouho a nebudu si tak muset v příštích měsících hledat nový zdroj obživy

 

Pokud patříte mezi první skupinu lidí, tj.

 • máte vysoké cíle, kterých chcete dosáhnout,
 • chcete mít více času pro sebe a svou rodinu,
 • chcete minimalizovat stres a tím i riziko vzniku civilizačních chorob,

 

navštivte ještě dnes internetové stránky https://www.skoleni-softskills.cz/, kde najdete kompletní nabídku kurzů měkkých dovedností společnosti ICTPRO.

80 % britských řidičů a řidiček používá autopilota

Průzkum mezi 2 000 řidiči a řidičkami z Velké Británie odhalil, že 80 % z nich používá při jízdě alespoň někdy asistenci autopilota. Studie zároveň poukázala na několik zajímavých rozdílů mezi zvyklostmi mužů a žen.

Zatímco muži si chtějí od řízení odpočinout zejména na dálnici, ženy obvykle zapínají autopilota při pomalé jízdě na úzkých silnicích. Muži jsou spíše než ženy smířeni s tím, že za ně vůz řídí autopilot a uvítali by, kdyby na silnicích potkávali více asistentem řízených vozidel.

Pro muže jsou největšími riziky při jízdě únava, špatné počasí, hlučné děti a chování dalších účastníků silničního provozu. Oproti tomu ženy staví na první místo riziko špatného počasí, poté důsledků únavy, zlobení dětí a mizerné nálady.

Řidiči si často nepamatují cestu, ale před jízdou důsledně odpočívají

Mezi znepokojivé závěry průzkumu patří přiznání zhruba 17 % mužů, že si často nepamatují celou cestu vozem. Bez rozdílů pohlaví je s vlivy, které narušují koncentraci řidičů, spojena každá pátá cesta.

Naopak pozitivním zjištěním je to, že britští řidiči kladou velký důraz na to, aby byli při řízení automobilu odpočatí a co nejvíce koncentrovaní. Pokud se vyskytne nějaký problém, nechávají za sebe řídit autopilota.

Další vývoj autopilotů má být ve znamení bezpečnosti

Z hlediska dalšího vývoje samořízených vozidel by zejména ženy uvítaly technologie zvyšující bezpečnost provozu a posádky i ostatních účastníků silničního provozu v případě dopravní nehody.

A čemu se věnují muži a ženy v době, kdy za ně řídí autopilot? Muži obvykle poslouchají hudbu nebo rádio, a ženy zase sestavují nákupní seznamy, případně si dávají dohromady úkoly, které je ještě čekají.

 

Zdroj: Continental

Tiskárna do malé kanceláře – tipy pro rok 2016

Nákup tiskárny s nízkou pořizovací cenou se Vám může prodražit skrze drahé náplně a čas strávený zajišťováním provozu zařízení. I v cenové relaci 4 000 – 6 000 Kč přitom lze sehnat tiskárnu, která bude pro Vás a Vaše kolegy pomocníkem a ne komplikací.

Počítejte s maximálním vytížením tiskárny

Tiskárny s nízkou pořizovací cenou často mají doporučenou měsíční výtěžnost v řádu tisíců stránek. Pokud tedy s tiskárnou bude pracovat více lidí v týmu, je nutné počítat s vytěžováním tiskárny každého z kolegů. V případě, že tiskárnu budete dlouhodobě přetěžovat, zkrátíte výrazně její životnost.

Hlídejte si „kapacitu“ tiskárny

Řeč je zejména o kapacitě inkoustových náplní, tonerů či zásobníků na papír. Levné tiskárny mají velmi malé kapacity náplní (počítejte řádově stovky stránek při 5% pokrytí strany o formátu A4, což v „reálném“ provozu může znamenat i desítky stránek o formátu A4). Při pořízení takové tiskárny budete muset náplně kupovat „do zásoby“, případně i několikrát měsíčně objednávat náplně nové.

Malá kapacita zásobníku na papír sice provoz tiskárny nijak zvlášť neprodražuje, nicméně doplňovat i několikrát denně papír je stále činnost, která zdržuje od práce.

Pokročilé funkce, které ušetří spoustu času

Je obrovský rozdíl, pokud skenujete do CRM systému dokumenty na tiskárně s automatickým oboustranným podavačem (který má navíc dostatečnou kapacitu), dostatečným rozlišením, rychlostí skeneru a třeba i funkcí spojovat jednotlivé výstupy do jednoho dokumentu (tj. veškeré listy obsáhlé smlouvy budete mít uloženy v jednom PDF souboru), nebo jestli tuto aktivitu budete provádět na tiskárně bez automatického oboustranného podavače, s nízkou rychlostí skenování.

Pokud pracujete v týmu, určitě Vám přijdou vhod funkce jako odeslání skenovaného dokumentu e-mailem či připojení tiskárny prostřednictvím WI-FI.

Závěr

Výše uvedené body by se do krátkého „nákupního rádce“ daly shrnout takto:

 • při výběru tiskárny neberte v potaz pouze pořizovací cenu zařízení, ale také cenu spotřebního materiálu (náplní)
 • nekupujte tiskárnu, jejíž maximální měsíční výtěžnost je nižší, než počet dokumentů, které potřebuje Váš tým (jako celek) vytisknout
 • myslete i na čas, který Váš tým musí/nemusí strávit běháním okolo tiskárny. Pokud často skenujete či kopírujete, dívejte se po zařízeních s automatickými oboustrannými podavači. Preferujte tiskárny s vysokou rychlostí tisku (aby část týmu nemusela čekat, až jiný z kolegů dotiskne mnohastránkový dokument)

Co zahrnuje hrubá, čistá a superhrubá mzda?

Hrubá, čistá a superhrubá mzda jsou frekventované pojmy mzdové praxe i klíčové položky výplatní pásky. Vztahují se k nim také srážky na zdravotní a sociální pojištění či zálohy na daň z příjmu.

Vyznat se v jednotlivých složkách mzdy je důležité, protože se tím dá předejít nedorozuměním i případným omylům s nepříjemnými následky. Proto si jejich obsah připomeneme.

Hrubá mzda představuje odměnu za práci zaměstnance před zdaněním a většinou bývá uvedena v pracovní smlouvě. Hrubá mzda je součtem základní mzdy, osobního ohodnocení, příplatků, prémií, odměn a náhrad, např. za dovolenou. Při sjednávání odměny za práci by mělo být oběma stranám jasné, zda se mluví o hrubé, nebo čisté mzdě.

Čistá mzda jsou zjednodušeně peníze „k utracení“, které dostává zaměstnanec každý měsíc za vykonanou práci. Čistá mzda je hrubá mzda po odpočtu zákonných srážek – zdravotního a sociálního pojištění (4,5 % a 6,5 %), zálohy na daň z příjmů a dalších odvodů (výživné, spoření). Součástí čisté mzdy neboli částky k výplatě může být náhrada mzdy za nemoc.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnance navýšenou o zdravotní a sociální pojištění (9 % a 25 %), které za něho povinně odvádí zaměstnavatel. Ze superhrubé mzdy se následně počítá daňový základ. Záloha na daň činí 15 % ze superhrubé mzdy. Podepíše-li zaměstnavatel u zaměstnavatele daňové prohlášení, je mu záloha na daň snížena o příslušné slevy.

Aktuální slevy na dani

Jednotlivé slevy specifikuje zákon o daních z příjmů, konkrétně § 35ba a § 35c

Základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok je určena pro všechny zaměstnance, podnikatele, penzisty, matky na mateřské…, kteří pobírali alespoň část roku zdanitelné příjmy. Stejná sleva může být za určitých podmínek uplatněna ročně i na manželku (nebo manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti.

Významné je i daňové zvýhodnění na vyživované děti: v roce 2015 se zvýšilo na 13 404 Kč ročně pro 1. dítě vyživované ve společně hospodařící domácnosti, 15 804 Kč ročně pro 2. dítě a na 17 004 Kč pro 3. a každé další dítě (na děti s průkazem ZTP je daňové zvýhodnění dvojnásobné). Další slevy na dani jsou určeny pro invalidní důchodce, držitele průkazu ZTP/P, studenty a za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (roční sleva).

Nejméně komplikovaná situace je u zaměstnance, který pracuje pro jediného zaměstnavatele. Stačí, když u něho vyplní a podepíše prohlášení k dani z příjmů a má zajištěno každý měsíc zúčtování výplaty a každý rok podání daňového přiznání. Ostatní poplatníci podávají daňové přiznání a zdaňují jednotlivé zdroje příjmů sami.

Založení s.r.o. postup krok za krokem

Založení společnosti s ručením omezeným se od roku 2014 zjednodušilo, současně je však po zájemcích požadována důkladná znalost současného práva. S čím vším se tedy musí počítat?

Klíčový je nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, především paragrafy 1 až 94 a 132 až 242. K samotnému založení s.r.o. je nutná společenská smlouva (zakladatelská listina v případě jednoho zakladatele), vydaná formou notářského zápisu.

Shromáždění informací

Před sestavením společenské smlouvy je nutné zvolit optimální název nové s.r.o. (dle www.justice.cz, sekce Veřejný rejstřík), její sídlo (posléze předložit výpis z katastru nemovitosti a souhlas vlastníka), stanovit předmět podnikání a opatřit si osobní údaje společníků, kterými mohou být fyzické i právnické osoby. Další údaje se týkají základního kapitálu (teoreticky nyní stačí pouhá jedna koruna oproti dřívějším 200 tisícům), splnění vkladové povinnosti společníků, určení druhů podílů, povinností a práv s nimi spojených, jednatelů (fyzické i právnické osoby), správce vkladu a vymezení nepeněžitých vkladů.

Nová s.r.o. vzniká zápisem do obchodního rejstříku

Notářským zápisem byla společnost založena, ale fakticky vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Pro ten je požadováno ještě živnostenské oprávnění a potvrzení banky o složení základního kapitálu. Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku má být podán do půl roku od jejího založení, a to buď osobně u soudu, nebo nyní i flexibilněji prostřednictvím notáře.

Do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku se nová s.r.o. zaregistruje na finančním úřadě. V celém procesu založení s.r.o. je třeba počítat se správními poplatky, které v součtu činí několik tisíc korun.

Shrnutí – dokumenty potřebné k založení s.r.o.:

 • společenská smlouva (zakladatelská listina) – notářský zápis
 • výpis z katastru nemovitosti, případně nájemní smlouva
 • souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nové společnosti
 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla s.r.o.
 • čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • živnostenské oprávnění (vydané na kterémkoliv živnostenském úřadě ČR)
 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (elektronický formulář na www.justice.cz)
 • plná moc v případě zastoupení advokátem, příp. další listiny

Zjednodušení založení s.r.o. bylo naprostou nutností, protože Česká republika patřila v oblasti nákladů a složitosti zakládání společností mezi značně podprůměrné země OECD.

Rekuperace tepla – pomocník v udržení konkurenceschopnosti v globální konkurenci

Rekuperace tepla Vám pomůže snížit náklady na elektrickou energii, kterou nyní využíváte k výrobě tepla pro Vaše podnikatelské prostory. Návratnost investic činí v podnicích s třísměnným provozem i řádově měsíce. Neváhejte, západní svět již zpětné využití odpadového tepla začíná využívat ve velké míře!

 

Neplatí, že by levná elektrická energie byla dostupná pouze v rozvíjejících se zemích. Například, cena elektrické energie v Brazílii či Nigérii je vyšší, než cena energie v USA či Kanadě. V případě některých rozvíjejících se zemí totiž stále platí, že nemají natolik vyspělou distribuční síť a nejsou schopny levné a efektivní výroby. Na druhou stranu, ceny elektrické energie v Indii, Číně či Rusku jsou výrazně nižší, než v České republice.

Úspora spotřeby elektrické energie je pro Vás tedy žádoucí jak v případě, že konkurujete zboží z asijských trhů či výrobkům ze Severní Ameriky.

V obou skupinách zemí dle míry ekonomického rozvoje (tj. rozvíjející se versus vyspělé) je patrný trend směřující ke snížení cen elektrické energie. Čína čím dál více opouští při výrobě elektrické energie uhlí, které nahrazuje atomovými elektrárnami. V Severní Americe a západní Evropě je zřejmé vyšší zapojování obnovitelných zdrojů nabízejících levnou a efektivní výrobu elektřiny. Konkrétně v již zmíněných USA dokonce existují odhady, že k zpětnému použití (tj. rekuperaci) by mohlo posloužit až 50 % odpadového tepla, podle Amerického energetického úřadu je rozšíření rekuperace tepla jednou z priorit při snižování spotřeby energie, přičemž americké podniky přichází o cca 150 miliard Kč ročně tím, že rekuperaci nezavedly v takové míře, v jaké by bylo potřeba.

Teplo zpětně využívají průmyslové objekty, kancelářské budovy i sportovní areály

Je víceméně jedno, v jakém oboru podnikáte. Rekuperace Vám může snížit náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě tepla téměř kdekoliv (stačí, abyste „disponovali“ odpadním teplem, ať již v plynném či kapalném stádiu, které nyní ZDARMA vypouštíte ven).

Příklady objektů, kde je v České republice využívána rekuperace:

 • minipivovary
 • kancelářské budovy
 • sklepní prostory
 • budovy sloužící kulturním akcím
 • serverovny
 • ubytovací prostory
 • dílny

Pokud máte zájem o více informací k zpětnému využití tepla, kontaktujte odborníky ze společnosti GT-NERGY, jejich kontakty najdete na webu www.gt-energy.cz

Sazby DPH od roku 2016

Česká daňová soustava zahrnuje dvě základní kategorie daní: přímé a nepřímé, rozlišené způsobem jejich vybírání a přiznávání.

Základní rozdíl spočívá v tom, že plátce přímých daní je zároveň poplatník a daň odvádí obvykle ze svých příjmů nebo majetku. Avšak u nepřímých daní poplatník znám není, pouze plátce daně, který odvádí konkrétní daň státu.

 • Přímé daně se dělí na důchodové (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob) a majetkové (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň). Od roku 2014 už mezi ně nepatří daň dědická a darovací. Příjmy z dědictví jsou od daně osvobozeny a dary neboli bezúplatná plnění nyní náleží do daní z příjmů.
 • Nepřímé daně se dělí na univerzální (daň z přidané hodnoty), selektivní (spotřební daň) a ekologické (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv, poplatky za znečištění vzduchu či vody, poplatky za odpad). Lze je také nazvat daněmi ze spotřeby, protože jsou zahrnuty jako přirážka v ceně zboží nebo služeb a fakticky je platí zákazníci při nákupu. Státu je však odvádí jednotliví obchodníci. Tím, že jsou tyto daně skryté v ceně zboží, nevyvolávají tolik emocí. Na druhé straně mohou zákazníci způsobem svého nákupního chování výši zaplacených nepřímých daní částečně ovlivnit.

3 nejvýznamnější daně pro státní rozpočet

Z hlediska objemu vybraných financí jsou pro státní rozpočet klíčové nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, spotřební daň) a hned po nich přímá daň z příjmu fyzických a právnických osob.

 1. Daň z přidané hodnoty začíná povinně odvádět osoba, která za 12 nebo méně po sobě následujících kalendářních měsíců překročila svým obratem částku 1 000 000 Kč. Základní sazba DPH 21 % platí pro naprostou většinu zboží a služeb. První snížená sazba 15 % se uplatňuje s na teplo, chlad, zboží a služby uvedené v přílohách 3 a 2 zákona o DPH, a druhá snížená sazba 10 % na položky uvedené v příloze 3a zákona o DPH, např. na kojeneckou výživu. Noví plátci DPH mají od roku 2013 povinné měsíční zdaňovací období, přičemž po splnění určitých zákonných podmínek mohou požádat o čtvrtletní zúčtování DPH.
 2. Spotřební daň odvádí státu výrobci a dovozci benzinu, nafty, LPG, alkoholu a tabákových výrobků. Jejím správcem je celní úřad a zdaňovacím obdobím obvykle kalendářní měsíc. Poplatníky jsou ovšem spotřebitelé, které zatěžuje zhruba 50 % z ceny jmenovaných komodit. Sazby spotřební daně se často mění, proto je třeba sledovat příslušný zákon.
 3. Daň z příjmu fyzických a právnických osob se vyúčtovává ročně, většinou do 31. března následujícího roku. Patří mezi nejsložitější daně. Aktuální základní sazby jsou 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby.

Podmínky podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

I rodiče nejmenších dětí mohou podnikat, a dokonce z toho plynou daňové výhody. Například když své podnikání rozjedete na mateřské nebo rodičovské dovolené, je posuzováno jako vedlejší činnost, tedy bez placení záloh na sociální a zdravotní pojištění v prvním roce.

Podnikáním lze vydělat neomezeně, aniž by rodič přišel o státní příspěvky, ale je třeba respektovat odlišná pravidla pro různé výchozí situace a etapy péče o děti.

Podnikání na mateřské dovolené

Peněžitá pomoc v mateřství je stanovena na 28 týdnů, příp. 37 týdnů, pokud žena porodila dvojčata nebo více dětí. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na mateřské dovolené nemůže podnikat osobně. Není však nutné živnost rušit ani přerušovat. Podnikatelka může činnost vykonávat dál prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracující osoby (např. manžela). Pokud ale žena nastoupila na mateřskou ze zaměstnání (nikoli jako OSVČ), může s jakýmkoliv podnikáním na mateřské začít, protože mateřská jí běží ze zaměstnání, nikoliv ze samostatné výdělečné činnosti.

Podnikání na rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou, a pokud ženě nevznikl nárok na mateřskou, může trvat ode dne porodu do 4 let věku dítěte. Částka rodičovského příspěvku 220 tisíc korun se však obvykle čerpá do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek může pobírat i otec. V tomto období lze podnikat bez omezení, ale musí být zajištěna celodenní péče o dítě. Další podmínkou pro výplatu rodičovského příspěvku je, že dítě do dvou let může být v předškolním zařízení nejvýše 46 hodin měsíčně.

Inspirace – druhy živností

S podnikáním lze začít kdykoliv, zvláště pokud máte hodné dítě a na mateřské se už nudíte. Posílíte tím rodinný rozpočet a také své sebevědomí. Pro inspiraci přinášíme přehled a příklady živností, které jsou blíže popsány v přílohách živnostenského zákona.

Ohlašovací živnosti se provozují na základě ohlášení na Živnostenském úřadě (živnostenského listu). Mohou být:

 • řemeslné – např. cukrářství, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, hostinská činnost, holičství a kadeřnictví – k jejich provozování musí být splněny odborné podmínky,
 • vázané – např. oční optika, vedení účetnictví a daňové evidence, obchod se zvířaty, masérské služby – k jejich provozování musí být splněny odborné podmínky,
 • volné – např. výroba textilií a oděvních doplňků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, služby pro domácnost, informační technologie, reklama a marketing, designérská a návrhářská činnost, fotografická činnost, překladatelská a tlumočnická činnost, administrativa – novým podnikatelům stačí splnit všeobecné podmínky (svéprávnost a bezúhonnost).

Koncesované živnosti se provozují na základě koncese a patří k nim např. motorová doprava nákladní i osobní (včetně taxi) nebo provozování cestovní kanceláře.

Jak je to v roce 2016 s podnikáním na mateřské?

Podnikání nebo jiné přivydělávání je dostupné i ženě, která pobírá peněžitou podporu v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Představíme si pravidla platná pro začátek roku 2016.

Podnikatelka na mateřské sice nemůže osobně vykonávat výdělečnou činnost, ze které čerpá peněžitou pomoc v mateřství, ale lze zajistit, aby v ní pokračoval některý rodinný příslušník jako spolupracující osoba. Případně je možné po tuto dobu (většinou 28 týdnů) provozovnu svěřit zaměstnancům.

Samostatně výdělečná činná matka na mateřské však může přijmout jakékoliv zaměstnání. Většinou to bývají částečné úvazky, třeba formou práce z domova, na které platí i daňové zvýhodnění. A naopak jako OSVČ může začít na mateřské pracovat žena, která byla předtím zaměstnankyní. Její peněžitá pomoc od státu tím nebude nijak ohrožena.

Také o rodičovské dovolené (obvykle do 3 let věku dítěte) není nutné počítat pouze se státními dávkami. V této etapě se možnosti rodičů rozšiřují, protože smí neomezeně vydělávat podnikáním či zaměstnáním, i na původní pozici. Ovšem s podmínkou zajištění celodenní péče o dítě. Pomoc mohou nabídnout jesle, mateřská škola, babička nebo chůva. Do jisté míry jsou omezeni rodiče dětí mladších dvou let, a to jejich pobytem v jeslích nebo ve školce do 46 hodin měsíčně. Pokud by to nesplnili, přišli by o státní příspěvek.

Nespornou výhodu představuje započetí podnikání na rodičovské dovolené, protože je posuzováno jako vedlejší činnost. To znamená, že OSVČ první rok neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které se vypočítávají až následně ze skutečného výdělku.

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) je stanovena na 28 týdnů u jednoho, příp. 37 týdnů u více dětí. Aby ji žena získala, musí splnit podmínku alespoň 270 kalendářních dní nemocenského pojištění před nástupem. Mateřská je vyplácena z nemocenského pojištění a činí 70 procent denního vyměřovacího základu, vypočteného z příjmů za předchozí kalendářní rok.

Rodičovský příspěvek pobírá matka od narození dítěte, pokud nemá nárok na mateřskou, nebo po jejím ukončení (po 28, resp. 37 týdnech). Činí 220 tisíc korun a čerpá se obvykle do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek může pobírat i otec dítěte.

Ač je podnikání na mateřské či rodičovské dovolené zajisté časově a energeticky náročné, má nesporný přínos, který se projeví v posílení rodinného rozpočtu, zvýšení sebevědomí podnikajícího rodiče a udržení kontaktu s pracovním prostředím.

Jak přehledně skladovat dokumenty

Všechny podnikatelské subjekty v České republice musí po dobu stanovenou příslušnými zákony archivovat účetní i daňové doklady a dokumenty.

V této souvislosti je třeba věnovat pozornost hlavně zákonům o účetnictví, o archivnictví a spisové službě a o dani z přidané hodnoty. Firma rozhodne, zda bude doklady skladovat v papírové podobě, nebo na CD, ale je nutné, aby byly po celou dobu archivace čitelné.

Pokud své dokumenty nesvěříte archivační společnosti, potřebujete vymezený prostor s regály, do kterých umístíte účetní doklady a dokumenty obvykle v šanonech a seřadíte je tak, aby kontroloři mohli snadno dohledat jakoukoliv listinu.

Vybavte sklad dokumentů precizně, je to nadlouho

Dnes je na trhu množství speciálního nábytku a pomůcek, které usnadní skladování dokumentů a zajistí jejich přehlednost, když nastane doba skartace. I tak to ovšem vyžaduje prostor, čas a plánování: výroční zprávu a účetní uzávěrku je nutné archivovat 10 let, účetní doklady, inventurní soupisy a rozvrhy 5 let a mzdové listy či účetní záznamy související s důchodovým pojištěním dokonce 30 let. Plátci DPH jsou povinni 10 let uchovávat daňové doklady pro stanovení daně. Po uplynutí zákonem stanovené doby lze některé dokumenty skartovat, ale pouze s povolením příslušného úřadu.

Jak udržet pořádek na pracovním stole

Než se dokumenty dostanou do skladů, putují po pracovních stolech. Bohužel na některých z nich vytvoří takové štosy, že jsou mnohdy nedohledatelné. Jak na to, aby to nebyl váš případ? Abyste nemuseli zažívat horké chvilky s nervózním šéfem za zády?

Na stole si nechte jen věci každodenní potřeby – diář, zápisník, papír na poznámky, telefon a mobil, funkční psací potřeby v rozumném množství, případně kancelářskou sešívačku, sponky, razítko, kalkulačku.

Po ruce mějte materiály, na nichž zrovna pracujete. Ty, které teprve přijdou na řadu, pojmou stohovatelné odkladače a zásuvky. Přibývající papíry je třeba denně roztřídit do složek. Ostatní kancelářské potřeby uložte do zásuvek nebo na polici v dosahu pracovního stolu.

Je prokázáno, že uklizený pracovní stůl zaručí dokonalý přehled o úkolech a podstatně efektivnější práci. Důležité je samozřejmě i optimální uspořádání osvětlení a počítačové sestavy, přičemž horní hrana monitoru má být ve výšce očí.

Nejoblíbenější jsou psací stoly ve tvaru písmene L, které nabízí dostatek místa pro práci na počítači i s papírovými dokumenty. Pro zpříjemnění sezení za stolem slouží zdravotní židle či různé doplňky jako poličky, stojánky, nástěnky nebo barevné přepážky.