Category Archives: Nezařazené

80 % britských řidičů a řidiček používá autopilota

Průzkum mezi 2 000 řidiči a řidičkami z Velké Británie odhalil, že 80 % z nich používá při jízdě alespoň někdy asistenci autopilota. Studie zároveň poukázala na několik zajímavých rozdílů mezi zvyklostmi mužů a žen. Zatímco muži si chtějí od řízení odpočinout zejména na dálnici, ženy obvykle zapínají autopilota při pomalé jízdě na úzkých silnicích. Muži jsou spíše […]

Co zahrnuje hrubá, čistá a superhrubá mzda?

Hrubá, čistá a superhrubá mzda jsou frekventované pojmy mzdové praxe i klíčové položky výplatní pásky. Vztahují se k nim také srážky na zdravotní a sociální pojištění či zálohy na daň z příjmu. Vyznat se v jednotlivých složkách mzdy je důležité, protože se tím dá předejít nedorozuměním i případným omylům s nepříjemnými následky. Proto si jejich obsah připomeneme. Hrubá mzda představuje odměnu […]

Založení s.r.o. postup krok za krokem

Založení společnosti s ručením omezeným se od roku 2014 zjednodušilo, současně je však po zájemcích požadována důkladná znalost současného práva. S čím vším se tedy musí počítat? Klíčový je nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, především paragrafy 1 až 94 a 132 až 242. K samotnému založení s.r.o. je nutná společenská smlouva (zakladatelská listina v případě jednoho […]

Rekuperace tepla – pomocník v udržení konkurenceschopnosti v globální konkurenci

Rekuperace tepla Vám pomůže snížit náklady na elektrickou energii, kterou nyní využíváte k výrobě tepla pro Vaše podnikatelské prostory. Návratnost investic činí v podnicích s třísměnným provozem i řádově měsíce. Neváhejte, západní svět již zpětné využití odpadového tepla začíná využívat ve velké míře!   Neplatí, že by levná elektrická energie byla dostupná pouze v rozvíjejících se zemích. Například, cena […]

Sazby DPH od roku 2016

Česká daňová soustava zahrnuje dvě základní kategorie daní: přímé a nepřímé, rozlišené způsobem jejich vybírání a přiznávání. Základní rozdíl spočívá v tom, že plátce přímých daní je zároveň poplatník a daň odvádí obvykle ze svých příjmů nebo majetku. Avšak u nepřímých daní poplatník znám není, pouze plátce daně, který odvádí konkrétní daň státu. Přímé daně se […]

Podmínky podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

I rodiče nejmenších dětí mohou podnikat, a dokonce z toho plynou daňové výhody. Například když své podnikání rozjedete na mateřské nebo rodičovské dovolené, je posuzováno jako vedlejší činnost, tedy bez placení záloh na sociální a zdravotní pojištění v prvním roce. Podnikáním lze vydělat neomezeně, aniž by rodič přišel o státní příspěvky, ale je třeba respektovat odlišná pravidla […]

Jak je to v roce 2016 s podnikáním na mateřské?

Podnikání nebo jiné přivydělávání je dostupné i ženě, která pobírá peněžitou podporu v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Představíme si pravidla platná pro začátek roku 2016. Podnikatelka na mateřské sice nemůže osobně vykonávat výdělečnou činnost, ze které čerpá peněžitou pomoc v mateřství, ale lze zajistit, aby v ní pokračoval některý rodinný příslušník jako spolupracující osoba. Případně je možné […]

Jak přehledně skladovat dokumenty

Všechny podnikatelské subjekty v České republice musí po dobu stanovenou příslušnými zákony archivovat účetní i daňové doklady a dokumenty. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost hlavně zákonům o účetnictví, o archivnictví a spisové službě a o dani z přidané hodnoty. Firma rozhodne, zda bude doklady skladovat v papírové podobě, nebo na CD, ale je nutné, aby […]

Je lepší založit akciovou společnost, nebo s.r.o.?

Akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) jsou nejvíce využívané formy podnikání v České republice. Obě představují tzv. kapitálové obchodní společnosti. V čem se tedy liší, a kterou je vzhledem k okolnostem lepší založit? Jak „akciovka“, tak „eseróčko“ jsou pro veřejnost v podstatě stejní právní partneři, kteří za své závazky ručí vlastním jměním bez ohledu na základní jmění […]

Jaký je postup založení s.r.o. v roce 2015 a 2016?

Založení s.r.o. je od roku 2014 snadnější, protože se už nemusí skládat základní kapitál ve výši 200 tisíc korun. K vybudování s.r.o. teoreticky stačí jedna koruna. Společnosti s ručením omezeným fakticky zakládají notáři sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny u jediného společníka, což je zpoplatněno a trvá už jen krátce. Společníci (vlastníci s.r.o.) mohou být fyzické i […]