ČSOB Podnikatelské konto – ČSOB

Poplatky

za vedení účtu/balíčku 165 Kč
115 Kč (s výpisy z účtu elektronicky měsíčně/týdně/po pohybu)
za hotovostní vklad 9 Kč
příplatek za zpracování hotovosti připisované na běžný účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč – 0,1% ze zpracované hotovosti
za výběr hotovosti na přepážce 60 Kč
za výběr z bankomatu vlastní banky 5 výběrů měsíčně zdarma
další 6 Kč
za výběr z bankomatu cizí banky 35 Kč

 

Obsah balíčku

5 výběrů z bankomatů ČSOB v ČR měsíčně zdarma, 5 SMS zpráv o pohybech na účtu zdarma, 5 tuzemských příchozích plateb zdarma, 10 tuzemských elektronických plateb zdarma, zdarma jedna transakce tuzemského platebního styku zadaná písemnou formou prostřednictvím sběrného boxu