Daň z přidané hodnoty – plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51)

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až § 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

 1. poštovní služby ( § 52),
 2. rozhlasové a televizní vysílání ( § 53),
 3. finanční činnosti ( § 54),
 4. pojišťovací činnosti ( § 55),
 5. převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení ( § 56),
 6. výchova a vzdělávání ( § 57),
 7. zdravotnické služby a zboží ( § 58),
 8. sociální pomoc ( § 59),
 9. provozování loterií a jiných podobných her ( § 60), uvedených v ustanovení § 2 písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
 10. provozování loterií a jiných podobných her ( § 60),
 11. ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně ( § 61),
 12. dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně ( § 62).

U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.

Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění a) až l), pokud jsou přeúčtována plátcem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato plnění pořídil.