Daň z přidané hodnoty – plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63)

Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená plnění za podmínek stanovených v § 64 až § 71f:

  1. dodání zboží do jiného členského státu ( § 64),
  2. pořízení zboží z jiného členského státu ( § 65),
  3. vývoz zboží ( § 66),
  4. poskytnutí služby do třetí země ( § 67),
  5. osvobození ve zvláštních případech ( § 68),
  6. přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží ( § 69),
  7. přeprava osob ( § 70),
  8. dovoz zboží ( § 71),
  9. dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím ( § 71a až § 71f).

U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.