Daně u dohody o provedení práce z pohledu zaměstnavatele

By | 1.6.2015

Dohoda o provedení práce je dnes populární forma zastřešení brigády nebo jiného přivýdělku, poskytující značnou flexibilitu oběma stranám.

Jako zaměstnavateli vám ale zároveň ukládá povinnosti:

  • přihlásit se na finančním úřadu k placení daně z příjmu, kterou budete zaměstnanci strhávat ze mzdy a zasílat státu,
  • odvádět zdravotní a sociální pojištění, pokud si brigádník vydělá více než 10 000 Kč měsíčně, přičemž k plátcovství se u příslušných institucí musíte registrovat do 8 dnů od vzniku smluvního vztahu,
  • sledovat, aby rozsah práce jednoho zaměstnance třeba i na více dohod o provedení práce u vás nepřesáhl 300 hodin ročně, protože za to nově hrozí pokuta od inspektorátu práce až 2 miliony Kč.

Nejvýhodnější z hlediska administrativy je, pokud si vaši lidé tímto způsobem vydělají do 10 000 Kč měsíčně – odvádíte pouze srážkovou daň ve výši 15 %.

Ale pokud u vás zaměstnanec podepsal prohlášení k dani (což může jen u jediného zaměstnavatele v daném měsíci), uplatňujete při tom daňové slevy, na které má nárok. Minimálně na poplatníka, což je 2 070 Kč měsíčně v roce 2015, dále to může být sleva na vyživované dítě, manželku či manžela, studenta nebo zdravotně postiženého.

A pozor, od roku 2015 je tu změna v odvodech zdravotního pojištění brigádníků, kteří u vás mají případně uzavřeno více dohod najednou. Pro tyto účely se všechny výdělky sečtou, a pokud přesáhnou 10 000 Kč, zdravotní pojištění se musí odvést (do nedávna se posuzovala každá dohoda zvlášť).

U výdělku z dohody o provedení práce nad 10 000 Kč se zálohová daň ve výši 15 % strhává z tzv. superhrubé mzdy – navýšené o platby zdravotního a sociálního pojištění. A zase záleží na tom, zda u vás zaměstnanec podepsal prohlášení k dani – v tomto případě uplatníte jeho daňové slevy.

Zvolit dohodu o provedení práce, nebo o pracovní činnosti?

Máte hodně zakázek, potřebujete nabrat pracovníky, a uvažujete, která z dohod je lepší? To se nedá říct jednoznačně, vždy totiž záleží na konkrétní situaci.

Všeobecně je dohoda o provedení práce určena pro příležitostný výdělek a sjednává se s jedním zaměstnancem nejvýše na 300 hodin ročně.

Dohoda o pracovní činnosti zastřešuje pravidelné aktivity, různé zástupy, servisní nebo úklidové služby. Zaměstnanec na ni může odpracovat více než 300 hodin ročně, ale nesmí v průměru přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin (výpočet zohledňuje dobu platnosti dohody, nejvýše 52 týdnů).

A to nejdůležitější nakonec: obě dohody musíte uzavřít písemně a vyplácet na ně alespoň minimální mzdu, což činí 55 Kč na hodinu v roce 2015.