Finanční úřad pro hlavní město Prahu – územní pracoviště pro Prahu 1

Název úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu –
územní pracoviště pro Prahu 1
Adresa: Štěpánská 619/28
112 33 Praha 1
Telefon: 224 041 111
Fax: 224 043 198
IČ: 72080043