Finanční úřad pro hlavní město Prahu – územní pracoviště pro Prahu 4

Název úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu –
územní pracoviště pro Prahu 4
Adresa: Budějovická 409/1
140 00 Praha 4
Telefon: 234 689 111
Fax: 234 689 398
IČ: 72080043