Finanční úřad pro hlavní město Prahu – územní pracoviště pro Prahu 9

Název úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu –
územní pracoviště pro Prahu 9
Adresa: Drahobejlova 945/48
190 21 Praha 9
Telefon: 283 018 111
Fax: 283 018 398
IČ: 72080043