Finanční úřad pro hlavní město Prahu – územní pracoviště v Praze – Modřanech

Název úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu –
územní pracoviště v Praze –
Modřanech
Adresa: Lehárova 1885/2
143 00 Praha 12
Telefon: 261 096 111
Fax: 261 096 398
IČ: 72080043