Finanční úřad pro Pardubický kraj – územní pracoviště ve Svitavách

Název úřadu: Finanční úřad pro Pardubický kraj –
územní pracoviště ve Svitavách
Adresa: T.G. Masaryka 2057/15
568 02 Svitavy
Telefon: 461 553 111
Fax: 461 553 398
IČ: 72080043