Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště v Domažlicích

Název úřadu: Finanční úřad pro Plzeňský kraj –
územní pracoviště v Domažlicích
Adresa: Msgre.B.Staška 265
344 01 Domažlice
Telefon: 379 724 517
Fax: 379 723 840
IČ: 72080043