Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště v Nepomuku

Název úřadu: Finanční úřad pro Plzeňský kraj –
územní pracoviště v Nepomuku
Adresa: nám. A. Němejce 66
335 01 Nepomuk
Telefon:  
Fax:  
IČ: 72080043