Fio podnikatelský účet – Fio banka

Poplatky

za vedení účtu/balíčku zdarma
za hotovostní vklad zdarma
za výběr hotovosti na přepážce nad 1 000 Kč včetně – zdarma
do 1 000 Kč – 30 Kč
za výběr z bankomatu vlastní banky 10 výběrů měsíčně zdarma
další 9 Kč
za výběr z bankomatu cizí banky zdarma / 30 Kč (Výběr zdarma získává majitel karty za každé celé 4.000 Kč součtu transakcí uskutečněných příslušnou platební kartou prostřednictvím platebních terminálů nebo internetových platebních bran za jeden uzavřený kalendářní měsíc. Počet výběrů zdarma je omezen na pět v jednom měsíci. Ke každé nově vydané kartě přiznává banka jednorázový bonus dvou výběrů zdarma.)

 

Obsah balíčku

prvních 10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky – zdarma