Jak je to v roce 2016 s podnikáním na mateřské?

By | 18.11.2015

Podnikání nebo jiné přivydělávání je dostupné i ženě, která pobírá peněžitou podporu v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Představíme si pravidla platná pro začátek roku 2016.

Podnikatelka na mateřské sice nemůže osobně vykonávat výdělečnou činnost, ze které čerpá peněžitou pomoc v mateřství, ale lze zajistit, aby v ní pokračoval některý rodinný příslušník jako spolupracující osoba. Případně je možné po tuto dobu (většinou 28 týdnů) provozovnu svěřit zaměstnancům.

Samostatně výdělečná činná matka na mateřské však může přijmout jakékoliv zaměstnání. Většinou to bývají částečné úvazky, třeba formou práce z domova, na které platí i daňové zvýhodnění. A naopak jako OSVČ může začít na mateřské pracovat žena, která byla předtím zaměstnankyní. Její peněžitá pomoc od státu tím nebude nijak ohrožena.

Také o rodičovské dovolené (obvykle do 3 let věku dítěte) není nutné počítat pouze se státními dávkami. V této etapě se možnosti rodičů rozšiřují, protože smí neomezeně vydělávat podnikáním či zaměstnáním, i na původní pozici. Ovšem s podmínkou zajištění celodenní péče o dítě. Pomoc mohou nabídnout jesle, mateřská škola, babička nebo chůva. Do jisté míry jsou omezeni rodiče dětí mladších dvou let, a to jejich pobytem v jeslích nebo ve školce do 46 hodin měsíčně. Pokud by to nesplnili, přišli by o státní příspěvek.

Nespornou výhodu představuje započetí podnikání na rodičovské dovolené, protože je posuzováno jako vedlejší činnost. To znamená, že OSVČ první rok neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které se vypočítávají až následně ze skutečného výdělku.

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) je stanovena na 28 týdnů u jednoho, příp. 37 týdnů u více dětí. Aby ji žena získala, musí splnit podmínku alespoň 270 kalendářních dní nemocenského pojištění před nástupem. Mateřská je vyplácena z nemocenského pojištění a činí 70 procent denního vyměřovacího základu, vypočteného z příjmů za předchozí kalendářní rok.

Rodičovský příspěvek pobírá matka od narození dítěte, pokud nemá nárok na mateřskou, nebo po jejím ukončení (po 28, resp. 37 týdnech). Činí 220 tisíc korun a čerpá se obvykle do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek může pobírat i otec dítěte.

Ač je podnikání na mateřské či rodičovské dovolené zajisté časově a energeticky náročné, má nesporný přínos, který se projeví v posílení rodinného rozpočtu, zvýšení sebevědomí podnikajícího rodiče a udržení kontaktu s pracovním prostředím.