Jak si lze prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání

By | 24.3.2014

Většina poplatníků daně z příjmu už podala přiznání, dokonce i ti, kteří to nestihli do konce března, měli ještě lhůtu pět dní, kdy jim nehrozila žádná sankce. Existuje však možnost podat daňové přiznání o 3 měsíce později. Bez poplatku to mají ti, kterým přiznání zpracovávají daňoví poradci, ale musí jim vystavit plnou moc. Ale i poplatníci bez daňových poradců mohou mít tříměsíční bonus. Do konce března však musí o prodloužení požádat finanční úřad a zaplatit poplatek. Úřad pak musí o jejich žádosti rozhodnout.

Někdo zkouší „ušetřit“ za daňového poradce

Někteří poplatníci, kteří z nějakých důvodů nestihnout podat daňové přiznání včas, zkoušejí svoji daňovou povinnost obejít. Vyřídí si plnou moc u daňového poradce a získají 3 měsíce navíc. Pak ale podají přiznání sami, protože chtějí ušetřit za poradenské služby. Ale i pouhé „razítko“ daňového poradce něco stojí. V průměru si za „tuto službu“ účtují minimálně 5 tisíc korun. To prodloužení lhůty na základě žádosti stojí podstatně méně. Ale musí k tomu být závažné důvody.

Pro odklad musí být vážné důvody

A jaké důvody rozhodují při podání žádosti o odklad přiznání daně? Vždy jen takové, které jste nemohli nijak ovlivnit, a které vám zabránily přiznání podat. Obvykle jde o vážné onemocnění v posledních týdnech před vypršením řádného termínu, hospitalizace nebo živelná katastrofa. Z toho je celkem jasné, že u úřadu neobstojí výmluvy, že jste to „prostě nestihli“ nebo že jste „museli odjet“ na plánovanou dovolenou. Úřad vám prodloužení zamítne, ale prakticky jste určitý odklad získali.

Někdo to řeší dodatečným přiznáním

Když opravdu jen nestíháte, ale daň chcete zaplatit, máte ještě jednu možnost bez daňového poradce či žádosti o odklad. Své příjmy i výdaje odhadnete a přiznáte daň v předpokládané výši. Až si to všechno spočítáte, do měsíce musíte podat dodatečné přiznání. Nevýhodou této metody je, že pokud bude nové přiznání vyšší než to původní, musíte zaplatit rozdíl, ale i úrok z prodlení. Toto přiznání můžete podat maximálně do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém jste podali řádné daňové přiznání. Ale pozor na ty úroky!

Při delším prodlení dostanete pokutu a zaplatíte úroky

Pokud nestihnete podat včas daňové přiznání nebo včas zaplatit, hrozí vám pokuta i placení úroků.  Když se zpozdíte o pět dnů, žádné sankce vám nehrozí. Pokud je však prodlení delší, dostanete pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05 % vyměřené daně. Pokud vám vyšla ztráta, bude pokuta ve výši 0,01 % daňové ztráty. Maximálně však můžete dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty. Maximální pokuta činí 300 000 Kč. Kromě pokuty však zaplatíte ještě úroky z prodlení. Počítají se za každý den zpoždění a odpovídají roční výši repo sazby ČNB zvýšené o 14 procentních bodů.