Podmínky podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

I rodiče nejmenších dětí mohou podnikat, a dokonce z toho plynou daňové výhody. Například když své podnikání rozjedete na mateřské nebo rodičovské dovolené, je posuzováno jako vedlejší činnost, tedy bez placení záloh na sociální a zdravotní pojištění v prvním roce. Podnikáním lze vydělat neomezeně, aniž by rodič přišel o státní příspěvky, ale je třeba respektovat odlišná pravidla […]

Jak je to v roce 2016 s podnikáním na mateřské?

Podnikání nebo jiné přivydělávání je dostupné i ženě, která pobírá peněžitou podporu v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Představíme si pravidla platná pro začátek roku 2016. Podnikatelka na mateřské sice nemůže osobně vykonávat výdělečnou činnost, ze které čerpá peněžitou pomoc v mateřství, ale lze zajistit, aby v ní pokračoval některý rodinný příslušník jako spolupracující osoba. Případně je možné […]

Jak přehledně skladovat dokumenty

Všechny podnikatelské subjekty v České republice musí po dobu stanovenou příslušnými zákony archivovat účetní i daňové doklady a dokumenty. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost hlavně zákonům o účetnictví, o archivnictví a spisové službě a o dani z přidané hodnoty. Firma rozhodne, zda bude doklady skladovat v papírové podobě, nebo na CD, ale je nutné, aby […]

Je lepší založit akciovou společnost, nebo s.r.o.?

Akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) jsou nejvíce využívané formy podnikání v České republice. Obě představují tzv. kapitálové obchodní společnosti. V čem se tedy liší, a kterou je vzhledem k okolnostem lepší založit? Jak „akciovka“, tak „eseróčko“ jsou pro veřejnost v podstatě stejní právní partneři, kteří za své závazky ručí vlastním jměním bez ohledu na základní jmění […]

Jaký je postup založení s.r.o. v roce 2015 a 2016?

Založení s.r.o. je od roku 2014 snadnější, protože se už nemusí skládat základní kapitál ve výši 200 tisíc korun. K vybudování s.r.o. teoreticky stačí jedna koruna. Společnosti s ručením omezeným fakticky zakládají notáři sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny u jediného společníka, což je zpoplatněno a trvá už jen krátce. Společníci (vlastníci s.r.o.) mohou být fyzické i […]

Kdo je prokurista a jaké má pravomoci

Prokurista je zmocněnec firmy, který disponuje plnou mocí k právním úkonům. Vedle jejího majitele představuje nejdůležitější osobu. Zřejmě si vzpomenete na prokuristy z filmů pro pamětníky, ale i v současnosti jsou „pravou rukou“ podnikatelů. Prokurista zajišťuje z titulu své funkce záležitosti, které by jinak vyžadovaly podpis majitele firmy. Ten se díky tomu plně věnuje rozhodování nebo plánování. Prokuristou může […]

Daně u dohody o provedení práce z pohledu zaměstnance

Brigády a přivýdělky na dohodu o provedení práce si oblíbili studenti, maminky na rodičovské dovolené, penzisté, ale i OSVČ a zaměstnanci v klasickém pracovním poměru.   Mezi hlavní výhody dohod o provedení práce patří nižší zdanění a snadná administrativa. Dnes je navíc můžete ve svůj prospěch využívat ještě více, a to tak, že úhrn výdělků z dohod […]

Daně u dohody o provedení práce z pohledu zaměstnavatele

Dohoda o provedení práce je dnes populární forma zastřešení brigády nebo jiného přivýdělku, poskytující značnou flexibilitu oběma stranám. Jako zaměstnavateli vám ale zároveň ukládá povinnosti: přihlásit se na finančním úřadu k placení daně z příjmu, kterou budete zaměstnanci strhávat ze mzdy a zasílat státu, odvádět zdravotní a sociální pojištění, pokud si brigádník vydělá více než 10 000 Kč […]

Placení daní v ČR? Celosvětově slabší průměr, v rámci EU 2. nejhorší místo

Česká republika je dle aktuálního reportu Světové banky s názvem „Paying Taxes 2015“ 119. zemí na světě v žebříčku porovnávajícím nejen samotnou výši daňové zátěže, ale také počet těchto daní a časovou náročnost, kterou si odvod všech sledovaných daní vyžádá. V rámci světového žebříčku tak patříme ke slabšímu podprůměru, kdy nám společnost dělají země Sýrie, Uzbekistán, Čína, Kostarika. […]

Máte stále více zakázek? Poradíme, jaké úvazky s lidmi sjednat

Po předchozích letech krize pomalu ožívá řada oborů a další mají velkou perspektivu, například stavebnictví, energetika, nové technologie, potravinářství, biozemědělství či služby pro seniory. Pokud Vaše firma patří mezi ty šťastné a přibývají jí zakázky, zřejmě potřebujete pomocníky a uvažujete nad formami pracovních úvazků. Představíme si jednotlivé možnosti i povinnosti, které se s nimi pojí. Práce […]