Podmínky podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

By | 30.11.2015

I rodiče nejmenších dětí mohou podnikat, a dokonce z toho plynou daňové výhody. Například když své podnikání rozjedete na mateřské nebo rodičovské dovolené, je posuzováno jako vedlejší činnost, tedy bez placení záloh na sociální a zdravotní pojištění v prvním roce.

Podnikáním lze vydělat neomezeně, aniž by rodič přišel o státní příspěvky, ale je třeba respektovat odlišná pravidla pro různé výchozí situace a etapy péče o děti.

Podnikání na mateřské dovolené

Peněžitá pomoc v mateřství je stanovena na 28 týdnů, příp. 37 týdnů, pokud žena porodila dvojčata nebo více dětí. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na mateřské dovolené nemůže podnikat osobně. Není však nutné živnost rušit ani přerušovat. Podnikatelka může činnost vykonávat dál prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracující osoby (např. manžela). Pokud ale žena nastoupila na mateřskou ze zaměstnání (nikoli jako OSVČ), může s jakýmkoliv podnikáním na mateřské začít, protože mateřská jí běží ze zaměstnání, nikoliv ze samostatné výdělečné činnosti.

Podnikání na rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou, a pokud ženě nevznikl nárok na mateřskou, může trvat ode dne porodu do 4 let věku dítěte. Částka rodičovského příspěvku 220 tisíc korun se však obvykle čerpá do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek může pobírat i otec. V tomto období lze podnikat bez omezení, ale musí být zajištěna celodenní péče o dítě. Další podmínkou pro výplatu rodičovského příspěvku je, že dítě do dvou let může být v předškolním zařízení nejvýše 46 hodin měsíčně.

Inspirace – druhy živností

S podnikáním lze začít kdykoliv, zvláště pokud máte hodné dítě a na mateřské se už nudíte. Posílíte tím rodinný rozpočet a také své sebevědomí. Pro inspiraci přinášíme přehled a příklady živností, které jsou blíže popsány v přílohách živnostenského zákona.

Ohlašovací živnosti se provozují na základě ohlášení na Živnostenském úřadě (živnostenského listu). Mohou být:

  • řemeslné – např. cukrářství, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, hostinská činnost, holičství a kadeřnictví – k jejich provozování musí být splněny odborné podmínky,
  • vázané – např. oční optika, vedení účetnictví a daňové evidence, obchod se zvířaty, masérské služby – k jejich provozování musí být splněny odborné podmínky,
  • volné – např. výroba textilií a oděvních doplňků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, služby pro domácnost, informační technologie, reklama a marketing, designérská a návrhářská činnost, fotografická činnost, překladatelská a tlumočnická činnost, administrativa – novým podnikatelům stačí splnit všeobecné podmínky (svéprávnost a bezúhonnost).

Koncesované živnosti se provozují na základě koncese a patří k nim např. motorová doprava nákladní i osobní (včetně taxi) nebo provozování cestovní kanceláře.