Registrace k silniční dani a jak se vypočítává

By | 7.4.2014

Jestliže využíváte vlastní vozidlo k podnikání, musíte platit silniční daň. Týká se fyzických i právnických osob. Silniční daň platí i zaměstnavatel, který hradí cestovní výdaje svému zaměstnanci za použití jeho automobilu k výkonu práce. Daň se platí vždy i za nákladní auto v obchodním majetku s hmotností vyšší než 3, 5 tuny, i když se nepoužívá k podnikání. Některé automobily jsou však od daně osvobozeny. Jsou to vozy, které používají hybridní pohon, například plyn nebo v kombinaci s plynem a vozy na elektřinu. Z placení daně jsou vyjmuty také speciální vozidla, například armády či diplomatů.

Silniční daň platí vlastníci nebo provozovatelé

Podnikatelé někdy váhají, kdo by měl silniční daň zaplatit, protože jsou pouze provozovateli vozidla, ne však vlastníci. Pro daň však není určující, zda jde o provozovatele či vlastníka, předmětem daně je vozidlo, které se využívá k podnikání. Například majitelem vozidla je vlastník, který zemřel nebo právnická osoba, již zanikla. Daň však zaplatí ten, kdo vůz používá. Povinnost platit daň je i za vozidla, která jsou využívána k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním. Neplatí se jen za vozidla určená k hromadné přepravě osob.

Výše daně odpovídá objemu motoru, nejvyšší hmotnosti a počtu náprav

Výše daňové sazby, tedy částka, kterou podnikatel státu odvede, se vypočítává u osobních vozů podle zdvihového objemu v krychlových centimetrech, u návěsů podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav, u ostatních vozidel podle nejvyšší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav. Například pro osobní auto o objemu 1500 až 2000 kubických centimetrů je roční silniční daň 2 400 Kč. Provozovatel nákladního automobilu s dvěma nápravami o hmotnosti 14 až 15 tun zaplatí ročně na silniční dani 14 500 Kč.

Daň může být nižší díky slevám až o 100%

Poplatníci silniční daně však mohou získat různé slevy jak u osobních, tak u nákladních automobilů. Slevy se uplatňuje podle stáří automobilu. Pokud poplatník využívá auto do 3 let po registraci, může si snížit poplatek o 48 %, další 3 roky o 40 % a další 3 roky ještě o 25 %. Vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 však zaplatí k ročnímu poplatku ještě tzv. malus ve výši 25 %. Na některá vozidla lze však získat slevu až 100 %. Jde o nákladní vozy nad 3,5 tuny, které využívají neziskové organizace, nebo jsou využívány k řízení vozidel nebo k soukromým účelům fyzických osob.

 

Silniční daň se platí jako záloha čtyřikrát ročně. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.