Rekuperace tepla – pomocník v udržení konkurenceschopnosti v globální konkurenci

By | 19.12.2015

Rekuperace tepla Vám pomůže snížit náklady na elektrickou energii, kterou nyní využíváte k výrobě tepla pro Vaše podnikatelské prostory. Návratnost investic činí v podnicích s třísměnným provozem i řádově měsíce. Neváhejte, západní svět již zpětné využití odpadového tepla začíná využívat ve velké míře!

 

Neplatí, že by levná elektrická energie byla dostupná pouze v rozvíjejících se zemích. Například, cena elektrické energie v Brazílii či Nigérii je vyšší, než cena energie v USA či Kanadě. V případě některých rozvíjejících se zemí totiž stále platí, že nemají natolik vyspělou distribuční síť a nejsou schopny levné a efektivní výroby. Na druhou stranu, ceny elektrické energie v Indii, Číně či Rusku jsou výrazně nižší, než v České republice.

Úspora spotřeby elektrické energie je pro Vás tedy žádoucí jak v případě, že konkurujete zboží z asijských trhů či výrobkům ze Severní Ameriky.

V obou skupinách zemí dle míry ekonomického rozvoje (tj. rozvíjející se versus vyspělé) je patrný trend směřující ke snížení cen elektrické energie. Čína čím dál více opouští při výrobě elektrické energie uhlí, které nahrazuje atomovými elektrárnami. V Severní Americe a západní Evropě je zřejmé vyšší zapojování obnovitelných zdrojů nabízejících levnou a efektivní výrobu elektřiny. Konkrétně v již zmíněných USA dokonce existují odhady, že k zpětnému použití (tj. rekuperaci) by mohlo posloužit až 50 % odpadového tepla, podle Amerického energetického úřadu je rozšíření rekuperace tepla jednou z priorit při snižování spotřeby energie, přičemž americké podniky přichází o cca 150 miliard Kč ročně tím, že rekuperaci nezavedly v takové míře, v jaké by bylo potřeba.

Teplo zpětně využívají průmyslové objekty, kancelářské budovy i sportovní areály

Je víceméně jedno, v jakém oboru podnikáte. Rekuperace Vám může snížit náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě tepla téměř kdekoliv (stačí, abyste „disponovali“ odpadním teplem, ať již v plynném či kapalném stádiu, které nyní ZDARMA vypouštíte ven).

Příklady objektů, kde je v České republice využívána rekuperace:

  • minipivovary
  • kancelářské budovy
  • sklepní prostory
  • budovy sloužící kulturním akcím
  • serverovny
  • ubytovací prostory
  • dílny

Pokud máte zájem o více informací k zpětnému využití tepla, kontaktujte odborníky ze společnosti GT-NERGY, jejich kontakty najdete na webu www.gt-energy.cz