Co Znamena B2b A B2c

WordPress Hero

Co znamenají zkratky B2B a B2C?

Pro všechny, kteří se denně nepohybují v oblasti marketingu a obchodních vztahů, může být obtížné udržet krok s velkým množstvím nejrůznějších označení, pojmů a zkratek. V dnešním článku se proto podíváme na jedny z nejdůležitějších označení v oblasti obchodních vztahů, a to zkratky B2B, B2C a další.

Co znamená B2B?

Asi nejčastěji se můžeme setkat se zkratkou B2B, tedy „Business To Business“. V překladu to jednoduše znamená všechny obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými společnosti, tedy bez konečného spotřebitele. 

Pokud bychom se měli podívat na tento pojem konkrétněji, nejčastěji se jedná o dealerský prodej či elektronické podnikání. Do této oblasti řadíme například objednávky, faktury či nejrůznější B2B tržiště, které fungují jako zprostředkovatelé obchodu mezi společnostmi. V B2B marketingu se většinou setkáme s komunikací pomocí e-mailu, poptávkami a nabídkami na inzertních serverech či přímým prodejem na internetu.

Co znamená B2C?

Další velice rozšířenou zkratkou je B2C. Jak asi napovídá předchozí odstavec, v tomto případě se jedná o „Business To Customer“, tedy veškeré obchodní vztahy mezi jednotlivými společnostmi a jejich koncovými zákazníky. Jedná se například o obchody či dodavatele služeb, které nějakým způsobem přímo ovlivňují koncového zákazníka.

V rámci B2C marketingu se setkáme například s webovými stránkami, kde si může zákazník dohledat informace o produktech, případně také získávání zpětní vazby od zákazníků pomocí formulářů. A nedílnou součástí je samozřejmě také internetový obchod s možností objednání zboží.

Méně častěji se můžeme setkat s obrácenou variantou této zkratky, tedy C2B, tedy „Customer To Business“. Ta označuje vztah, kdy sám zákazník oslovuje obchodníka.

Co znamená B2G?

Zatímco předchozí dvě zkratky jsou poměrně známé, s B2G („Business To Government“) už se setká jen málokdo. V praxi se toto označení týká obchodních vztahů se státním sektorem, tedy například vládou, úřady či dalšími vládními organizacemi. Mnohdy je tato zkratka zaměňována s B2A („Business To Administration“), která označuje obchodní vztahy s veřejnými institucemi. 

Co znamená B2E a B2R?

Zatímco většina zmiňovaných zkratek označuje vztahy externí, existují i zkratky označují vnitřní vztahy na pracovišti, tedy například B2E (Business to Employee, tedy vztah mezi firmou a zaměstnancem) či B2R (Business to Reseller, vztah mezi společností a obchodním zástupcem).

Zkratky B2b B2c
Zdroj: Pexels.com

Další zkratky 

Podobných zkratech existuje celá řada. Zmínit můžeme například C2C, tedy komunikace mezi zákazníky (bazar apod.) či C2G (komunikace mezi občanem a vládou). Mnoho z těchto zkratek funguje i opačně, například G2C, G2B či E2B.

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *