WordPress Hero

Je lepší založit akciovou společnost, nebo s.r.o.?

Akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) jsou nejvíce využívané formy podnikání v České republice. Obě představují tzv. kapitálové obchodní společnosti. V čem se tedy liší, a kterou je vzhledem k okolnostem lepší založit?

Jak „akciovka“, tak „eseróčko“ jsou pro veřejnost v podstatě stejní právní partneři, kteří za své závazky ručí vlastním jměním bez ohledu na základní jmění (byť by z tradičního názvu společnosti s ručením omezením mohlo vyplývat něco jiného). Nově už však nemusí pro případ ztráty vytvářet povinný rezervní fond.

Diametrální rozdíl ve výši základního kapitálu

Výhodou pro společníky a.s. i s.r.o. je to, že se neúčastní podnikání osobně, ale prostřednictvím vkladu do základního kapitálu. A zde je jeden z největších rozdílů. Zatímco k založení s.r.o. postačuje od roku 2014 teoreticky jen 1 korunaakciová společnost k tomu potřebuje 2 miliony korun.

Za akciovou společnost vystupuje více lidí než za s.r.o.

Chování akciové společnosti mnohem více podléhá zákonu o obchodních korporacích. Zastupuje ji představenstvo, které kontroluje dozorčí rada (oba orgány minimálně po 3 členech), má povinnost pořádat valné hromady, mít stanovy určující způsob jejího řízení, dávat valné hromadě schvalovat účetní doklady a volit členy představenstva a dozorčí rady.

Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na akcie, jejichž majitelé nemusí být veřejně známi (akcie na jméno nebo na doručitele). Akciová společnost tedy umožňuje anonymitu vlastníků.

Oproti tomu majitelé společností s ručením omezeným jsou vždy zapsáni v obchodním rejstříku a stačí jim jediná osoba jako jednatel.

s.r.o. je snadné založit, ale akciová společnost působí solidněji

Rozhodnutí, zda založit a.s., nebo s.r.o., je tedy individuální. Pokud se jedná o podnikání ve více lidech, s větším množstvím pracovníků, akciová společnost určitě působí seriózněji. A za účelem rozjetí menších projektů s nižšími počátečními náklady bude lepší založit společnost s ručením omezeným.

Postupné zvyšování základního jmění je možné u obou forem podnikání. Avšak akciová společnost ho zvyšuje veřejným nebo neveřejným úpisem akcií a zapsáním do obchodního rejstříku, zatímco s.r.o. stačí notářský zápis.

Ať už jsou důvody pro rozjezd podnikání jakékoliv, akciová společnost – to zní rozhodně lépe. Tím, že se zjednodušily podmínky pro založení společnosti s ručením omezeným, může ji dnes mít doslova každý, čímž se logicky snižuje její váha.

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *