WordPress Hero

Kdo je prokurista a jaké má pravomoci

Prokurista je zmocněnec firmy, který disponuje plnou mocí k právním úkonům. Vedle jejího majitele představuje nejdůležitější osobu. Zřejmě si vzpomenete na prokuristy z filmů pro pamětníky, ale i v současnosti jsou „pravou rukou“ podnikatelů.

Prokurista zajišťuje z titulu své funkce záležitosti, které by jinak vyžadovaly podpis majitele firmy. Ten se díky tomu plně věnuje rozhodování nebo plánování.

Prokuristou může být jen fyzická osoba, samozřejmě velmi důvěryhodná. Ve firmách někdy působí i více prokuristů, kteří však svou funkci vykonávají výhradně osobně.

Prokurista může hájit zájmy společnosti dokonce i po smrti podnikatele, avšak pouze v záležitostech běžného hospodaření. K řešení závažných případů potřebuje souhlas dědiců.

Prokura je zakotvena v právu

Institut prokury (nebo také obchodní plné moci) upravil nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Stále platí, že prokuru jsou oprávněni udělit pouze podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku. Prokurista může jménem podnikatele právně jednat ve všech běžných obchodních záležitostech, nemůže však společnost např. zadlužit nebo na její sídlo nabrat věcné břemeno. Pokud by měl navíc třeba disponovat s nemovitostmi, musí to být výslovně uvedeno při udělení prokury.

Tím, že je rozsah oprávnění prokuristy dán zákonem, podnikatel ho v zásadě neovlivní. I kdyby prokuristu omezil vnitřními pokyny, nebude to mít účinky ve vztahu k třetím osobám.

Nové pravomoci prokuristy

Nová právní úprava prokury prospívá současným dynamickým obchodním vztahům, protože ji majitelé společností mohou udělit i pro určitou pobočku nebo obchodní závod, s čímž se do nedávna nepočítalo. Prokurista tedy nemusí být zmocněn k veškerým právním úkonům podnikatele, ale jeho pravomoci lze omezit na výslovně specifikovanou jednotku firmy.

Zásadní změnu zaznamenala účinnost udělení prokury, která se již nespojuje se zápisem do obchodního rejstříku. Prokurista se tedy svých funkcí ujímá už ve chvíli, kdy mu majitel firmy udělí plnou moc, v níž je výslovně uvedeno, že se jedná o prokuru. Osvědčuje se to hlavně v případech, kdy je třeba odvolaného prokuristu rychle nahradit novým. Následný zápis do obchodního rejstříku je sice stále nutný, ale jen z hlediska publicity.

Nový občanský zákoník zjednodušil jak proces udělení prokury, tak následnou praxi prokuristů. Ti jsou však zároveň povinni vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře, z čehož vyplývá zvýšená odpovědnost i případná náhrada újmy podnikateli.

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *