WordPress Hero

Založení s.r.o. postup krok za krokem

Založení společnosti s ručením omezeným se od roku 2014 zjednodušilo, současně je však po zájemcích požadována důkladná znalost současného práva. S čím vším se tedy musí počítat?

Klíčový je nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, především paragrafy 1 až 94 a 132 až 242. K samotnému založení s.r.o. je nutná společenská smlouva (zakladatelská listina v případě jednoho zakladatele), vydaná formou notářského zápisu.

Shromáždění informací

Před sestavením společenské smlouvy je nutné zvolit optimální název nové s.r.o. (dle www.justice.cz, sekce Veřejný rejstřík), její sídlo (posléze předložit výpis z katastru nemovitosti a souhlas vlastníka), stanovit předmět podnikání a opatřit si osobní údaje společníků, kterými mohou být fyzické i právnické osoby. Další údaje se týkají základního kapitálu (teoreticky nyní stačí pouhá jedna koruna oproti dřívějším 200 tisícům), splnění vkladové povinnosti společníků, určení druhů podílů, povinností a práv s nimi spojených, jednatelů (fyzické i právnické osoby), správce vkladu a vymezení nepeněžitých vkladů.

Nová s.r.o. vzniká zápisem do obchodního rejstříku

Notářským zápisem byla společnost založena, ale fakticky vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Pro ten je požadováno ještě živnostenské oprávnění a potvrzení banky o složení základního kapitálu. Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku má být podán do půl roku od jejího založení, a to buď osobně u soudu, nebo nyní i flexibilněji prostřednictvím notáře.

Do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku se nová s.r.o. zaregistruje na finančním úřadě. V celém procesu založení s.r.o. je třeba počítat se správními poplatky, které v součtu činí několik tisíc korun.

Shrnutí – dokumenty potřebné k založení s.r.o.:

  • společenská smlouva (zakladatelská listina) – notářský zápis
  • výpis z katastru nemovitosti, případně nájemní smlouva
  • souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nové společnosti
  • rozhodnutí jednatele o umístění sídla s.r.o.
  • čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
  • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
  • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
  • živnostenské oprávnění (vydané na kterémkoliv živnostenském úřadě ČR)
  • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (elektronický formulář na www.justice.cz), nebo notářský zápis v případě přímého zápisu.
  • plná moc v případě zastoupení advokátem, příp. další listiny

Zjednodušení založení s.r.o. bylo naprostou nutností, protože Česká republika patřila v oblasti nákladů a složitosti zakládání společností mezi značně podprůměrné země OECD.

5/5 - (1 vote)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *