fakturace

WordPress Hero

|

Jak vystavit fakturu – stručný a přehledný návod

Ať už jste živnostník či ne, vystavení faktury se častokrát nevyhnete, jelikož povinnost vystavit fakturu nebo jiný doklad o transakci udává podnikateli zákon o účetnictví a také zákon o živnostenském podnikání. Při samotném vystavování faktury je však potřeba dbát na několik základních náležitostí, které se představíme v následujícím článku.

Co je to faktura a kdo ji může vystavit?

Než se však společně podíváme na jednotlivé povinné i nepovinné náležitosti faktury, je třeba nejprve definovat, co faktura vlastně je. Jedná se o v podstatě o účet za poskytnuté služby nebo dodané zboží, ve kterém se uvádí, kdo má za co zaplatit, do kdy a jakým způsobem. Co se týče toho, kdo smí fakturu vlastně vystavit, zákon nic takového nedefinuje – můžete tedy fakturu vystavit i v případě, že nejste živnostník, podnikatel či firma.

Povinné údaje na faktuře

Přestože náležitosti faktury se mohou v různých případech lišit (především z hlediska plátcovství DPH), několik základních údajů musíme na faktuře uvádět vždy a bez výjimky. Mezi tyto povinné údaje patří:

  • Slovní a číselné označení dokladu 
  • Označení účastníků – zde je třeba uvést obchodní jméno, sídlo, IČ, a to jak dodavatele, tak i odběratele. 
  • Předmět fakturace – tedy jaké zboží či službu fakturujeme.
  • Peněžní sumu – celkově anebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství).
  • Den vyhotovení účetního dokladu – datum vystavení faktury.

Kromě těchto povinných údajů je vhodné doplnit také například datum splatnosti fakturované částky. V případě, že nejste plátcem DPH, DIČ sice neuvádíme, ale pokud je odběratel plátcem DPH, je vhodné jeho DIČ uvést. Stejně tak můžete uvést poznámku, že nejste plátcem DPH, což sice zákon nevyžaduje, ale v praxi je to užitečná informace pro odběratele.

Jakými způsoby můžeme vystavit fakturu?

vystavení faktury v ms word
Vystavení faktury v MS Word

Zákon se nijak nevyjadřuje ani o konkrétním způsobu vystavení faktury. Z toho vyplývá, že můžete fakturu klidně vypsat tužkou na papír. Praktičtějším řešením je použití tiskopisu, který je již částečně předvyplněný. V dnešní době se však takovéto vypisování může jevit jako poněkud zastaralé. 

Většina z nás tedy sáhne spíše po počítači, i zde však máme na výběr z více možností. Pokud faktur nevydáváte mnoho či chcete ušetřit, můžete jednoduše vyplnit šablonu v MS Wordu nebo si vytvořit tabulku v MS Excelu. Pro efektivnější řešení zvolte raději online aplikaci, ve které je vystavování faktury opravdu hračka. Pokud vlastníte účetní software, faktury si můžete vystavovat v něm. U tohoto řešení je však potřeba vzít v potaz vysokou pořizovací cenu, která se drobným podnikatelům a živnostníkům nemusí vyplatit, a je tedy vhodná spíše pro větší podniky a firmy. 

5/5 - (1 vote)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *