kalkulačka

WordPress Hero

|

Jak se počítá marže

Jak název dnešního článku napovídá, v následujícím řádcích se budeme zabývat výpočtem marže, jednoho z nejdůležitějších termínů, s jakým se v obchodování setkáte. Než se však pustíme do samotného výpočtu, je třeba si ujasnit dva pojmy, které se často pletou – marže a obchodní přirážka. Pokud jste až dosud tyto termíny považovali za víceméně obdobu toho samého, vězte, že je mezi nimi zásadní rozdíl.

Výpočet obchodní přirážky

Než přejdeme k vysvětlení, jak správně vypočítat marži, je třeba alespoň ve zkratce uvést, jak se počítá přirážka. Ta je v zásadě procentuálním vyjádřením částky, kterou jsme přidali k nákupní ceně, kdy základem je právě tato nákupní cena. Pokud bychom si chtěli tento vztah ukázat na praktickém příkladu, můžeme říci, že v případě, že ke zboží za nákupní cenu 100 Kč přidáme 50 Kč, naše přirážka činí 50 %. Výpočet můžeme zapsat následovně:

Výpočet přirážky – vzoreček

Přirážka = (prodejní cena – nákupní cena) / nákupní cena x 100 (v %)

V našem příkladu tedy:

Přirážka = (150–100) / 100 x 100

Přirážka = 50 %

Výpočet marže

Marži, se kterou se v praxi pravděpodobně setkáte mnohem častěji než s obchodní přirážkou, můžeme na rozdíl od přirážky vyjádřit jak procentuálně, tak v korunách. Procentuální marže ve své podstatě vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou zboží vydělený prodejní cenou a vynásobený 100.

V praxi to znamená, že pokud od prodejní ceny 150 Kč odečteme nákupní cenu 100 Kč, výsledkem je 50 Kč, což je 33,3 % ze základní ceny. A právě těchto 33 % je naší výslednou marží. Výpočet marže můžeme vyjádřit následovně:

Vzoreček:

Marže = (prodejní cena – nákupní cena) / prodejní cena x 100 (v %)

Na našem příkladu bude tedy vzorec vypadat následovně:

Marže = (150-100) / 150 x 100

Marže = 33 %

Pokud bychom chtěli tuto marži vyjádřit v korunách, stačí jen vypočítat (v tomto konkrétním případě) 33 % ze 150 Kč. Marže tedy činí 50 Kč.

Pozor na náklady a DPH

Jak sami vidíte, výpočet marže je vskutku jednoduchý. Je však důležité si uvědomit, že marže nevyjadřuje, kolik obchodník prodejem zboží reálně vydělal. Nejedná se totiž o čistý zisk, jelikož se marže počítá z prodejní ceny. Pokud bychom chtěli zjistit čistou marži, je třeba od prodejní ceny odečíst náklady, jako jsou mzdy, nájem či elektřina. Pokud chcete spočítat čistou marži, použijte následující vzorec:

Čistá marže (v %) = (čistý zisk / tržby (příjem)) * 100

Také nezapomínejte, že pokud do výpočtu zadáváte ceny bez DPH, výsledek rovněž vychází bez DPH. Důležité je zadávat ceny jednotně a nekombinovat například prodejní cenu s DPH a nákupní cenu bez DPH.

Na závěr jen zbývá připomenout, že procenta marže budou vždy menší než procenta přirážky. To je zřejmé i z uvedeného praktického příkladu, kde marže vychází na 33 % a přirážka na 50 %.

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *