Vybírejte tiskárnu pečlivě, ušetříte

Nadchla vás výkonná tiskárna s mnoha funkcemi na návštěvě u vašeho advokáta, která vychrlí za minutu desítky stránek, má velký dotykový barevný displej a lze na ni tisknout nejen z počítače, ale i z mobilního telefonu? Takové multifunkční tiskárny se využijí ve velkých kancelářích, jsou nepřetržitě v provozu a v rámci místní sítě s nimi pracuje více lidí. Pokud však budete […]

Registrace k silniční dani a jak se vypočítává

Jestliže využíváte vlastní vozidlo k podnikání, musíte platit silniční daň. Týká se fyzických i právnických osob. Silniční daň platí i zaměstnavatel, který hradí cestovní výdaje svému zaměstnanci za použití jeho automobilu k výkonu práce. Daň se platí vždy i za nákladní auto v obchodním majetku s hmotností vyšší než 3, 5 tuny, i když se nepoužívá k podnikání. Některé automobily […]

Jak se liší kapitálová a osobní společnost?

V českém právním řádu se pro podnikání více osob používá forma obchodních společností, které se dále rozdělují na kapitálové a osobní. Do konce roku 2013 je upravoval obchodní zákoník, ale od roku 2014 je to zákon o obchodních korporacích, který má návaznost na nový občanský zákoník. Hlavní odlišností kapitálových a osobních společností je rozsah ručení majetkem, […]

Jak si lze prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání

Většina poplatníků daně z příjmu už podala přiznání, dokonce i ti, kteří to nestihli do konce března, měli ještě lhůtu pět dní, kdy jim nehrozila žádná sankce. Existuje však možnost podat daňové přiznání o 3 měsíce později. Bez poplatku to mají ti, kterým přiznání zpracovávají daňoví poradci, ale musí jim vystavit plnou moc. Ale i poplatníci […]

Rozjezd podnikání 2014 – na Novém Zélandu za půl dne, v Surinamu za půl roku

Svůj sen o vlastním podnikání si mohou i letos nejrychleji splnit obyvatelé Nového Zélandu, kterým k založení podnikatelské činnosti stačí pouhý půlden. Čtyřikrát více času (tj. 2 dny) pak k rozjezdu podnikání potřebují obyvatelé Gruzie. Zemí, ve kterých je možné založit si novou společnost do 5 dnů (včetně) je podle studie Světové banky Doing Business v tomto roce […]